Edasi sisu juurde

Võrdsete ühiskondade loomine

Eli mitmekesisuse algatused 2023. aastal

Võrdõiguslikkus ja mitmekesisus on Euroopa Komisjoni ühed tähtsaimad prioriteedid. Diskrimineerimise vastu võitlemiseks ja võrdsemate ühiskondade eest seismiseks rakendab komisjon suunatud tegevuskavade ja meetmetega ennetavat lähenemisviisi.

Tehes jätkuvaid jõupingutusi, et täita endale võetud kohustust soodustada Euroopas kaasavamaid ja õiglasemaid ühiskondi, korraldab komisjon teist korda Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade auhinna võistluse. See uus algatus täiendab iga-aastast ELi mitmekesisuse kuud, millega tõstetakse teadlikkust mitmekesisuse ja kaasamise tähtsusest töökohtadel ja meie ühiskondades.

Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade auhind

Võrdõiguslikkuse liit / #DiversityCapitals

Auhinnaga tunnustatakse Euroopa linnade, asulate ja piirkondade tööd kaasamise edendamiseks ja diskrimineerimisest vabade ühiskondade loomiseks.

Sellele võivad kandideerida kohalikud omavalitsused, kellele see pakub võimaluse näidata kogu maailmale, mida need „kaasamise pealinnad“ teevad, et luua oma elanikele mitmekesisemaid ja kaasavamaid elukeskkondi.

Lisateave

ELi mitmekesisuse kuu

Tõmbame tööandjad kaasa / #EUDiversityMonth

ELi mitmekesisuse kuu suurendab teadlikkust mitmekesisuse ja kaasamise tähtsusest töökohtadel ja meie ühiskondades. See tähendab erinevate rühmade esindatuse ja nähtavuse parandamist, mitmekesisete seisukohtade väärtustamist ja töökeskkonda lõimimist.

ELi mitmekesisuse kuu tunnustab organisatsioonide jõupingutusi, toetades võrdse ja kaasava keskkonna loomist kõigi hüvanguks. See algatus on osa Euroopa Komisjoni kindlast otsusest võidelda diskrimineerimise vastu ja edendada mitmekesiseid ja kaasavaid töökohti.

Lisateave

Kõrgetasemeline üritus Brüsselis 2023. aastal

Euroopa Komisjon korraldab koos võrdõiguslikkuse voliniku Helena Dalliga 27.–28. aprillil 2023 kõrgetasemelise ürituse, kus kuulutatakse välja Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade auhinna võitjad ja 2023. aasta ELi mitmekesisuse kuu kuulutatakse ametlikult avatuks.

Sellele üritusele kutsutakse linnade ja piirkondade esindajaid, poliitikaloojaid, mitmekesisuse juhte, mitmekesisuse hartale allakirjutanud organisatsioonide ja muude organisatsioonide tegevjuhte ning sidusrühmi.

Suhelge meiega
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals

Tagasi üles