Siirry sisältöön

Tasa-arvoisten yhteiskuntien luominen

EU:n monimuotoisuusaloitteet vuonna 2023

Tasa-arvo ja monimuotoisuus ovat Euroopan komission päätavoitteita. Komissio torjuu syrjintää ja edistää yhteiskuntien tasa-arvoistumista kohdennettuihin toimintasuunnitelmiin ja toimenpiteisiin perustuvan ennakoivan lähestymistavan avulla.

Komissio järjestää toisen kerran kilpailun Euroopan osallisuuden ja monimuotoisuuden pääkaupunkien palkinnosta ja pyrkii siten jatkuvasti lisäämään eurooppalaisten yhteiskuntien osallistavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Uusi aloite täydentää monimuotoisuuden eurooppalaista teemakuukautta, joka lisää tietoisuutta monimuotoisuuden ja osallisuuden tärkeydestä työpaikoilla ja yhteiskunnissamme.

Euroopan osallisuuden ja monimuotoisuuden pääkaupunkien palkinto

Tasa-arvon unioni / #DiversityCapitals

Palkinnolla lisätään tietoisuutta siitä työstä, jota eurooppalaiset kaupungit, kunnat ja alueet tekevät osallisuuden edistämiseksi ja syrjimättömien yhteiskuntien luomiseksi.

Paikallisviranomaisille tarkoitettu kilpailu antaa mahdollisuuden näyttää maailmalle, mitä nämä ”osallisuuspääkaupungit” tekevät entistä monimuotoisempien ja osallistavampien tilojen luomiseksi asukkailleen.

Lue lisää

Monimuotoisuuden eurooppalainen teemakuukausi

Työnantajien osallistuminen / #EUDiversityMonth

Monimuotoisuuden eurooppalainen teemakuukausi lisää tietoisuutta monimuotoisuuden ja osallisuuden tärkeydestä työpaikoilla ja yhteiskunnissamme. Tarkoituksena on tuoda esille eri ryhmiä, jotka arvostavat monimuotoisia näkökulmia ja sisällyttävät niitä osaksi työympäristöä.

Monimuotoisuuden eurooppalaisella teemakuukaudella halutaan antaa tunnustusta niiden organisaatioiden työlle, jotka auttavat rakentamaan tasa-arvoisia ja osallistavia ympäristöjä meidän kaikkien hyväksi. Aloite on osa Euroopan komission syrjinnän torjumista ja monimuotoisten ja osallistavien työpaikkojen edistämistä koskevaa sitoumusta.

Lue lisää

Korkean tason tapahtuma Brysselissä 2023

Euroopan komissio järjestää 27.–28. huhtikuuta 2023 monimuotoisuutta käsittelevän korkean tason tapahtuman, johon osallistuu tasa-arvoasioista vastaavan komission jäsen Helena Dalli. Tilaisuudessa julkistetaan Euroopan osallisuuden ja monimuotoisuuden pääkaupunkien palkinnon voittajat ja käynnistetään virallisesti monimuotoisuuden eurooppalainen teemakuukausi 2023.

Tapahtuma kokoaa yhteen kaupungit ja alueet, poliittiset päättäjät, monimuotoisuudesta vastaavat, monimuotoisuussitoumuksen allekirjoittaneiden organisaatioiden toimitusjohtajat sekä muut organisaatiot ja sidosryhmät.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals

Takaisin ylös