Salt la conținut

Crearea de societăți echitabile

Inițiativele în domeniul diversității UE 2023

Egalitatea și diversitatea sunt o prioritate principală pentru Comisia Europeană. Pentru a combate discriminarea și a promova societăți mai echitabile, Comisia a adoptat o abordare proactivă, cu planuri de acțiune și măsuri specifice.

Ca parte a eforturilor actuale de a-și respecta angajamentele de promovare a unor societăți mai incluzive și echitabile în Europa, Comisia organizează pentru a doua oară Premiul „Capitalele europene ale incluziunii și diversității”. Această nouă inițiativă completează Luna Europeană a Diversității care se desfășoară anual și care sensibilizează cu privire la importanța diversității și incluziunii la locul de muncă și în societățile noastre.

Premiul „Capitalele europene ale incluziunii și diversității”

Uniunea egalității / #DiversityCapitals

Premiul recunoaște munca depusă de municipii, orașe sau regiuni în Europa pentru promovarea incluziunii și crearea de societăți fără discriminare.

La premiu se pot înscrie autorități locale, acesta reprezentând o șansă de a arăta lumii ce fac aceste „capitale ale incluziunii” pentru a crea spații mai diverse și incluzive pentru cetățenii lor.

Detalii

Luna Europeană a Diversității

Implicarea angajatorilor / #EUDiversityMonth

Luna Europeană a Diversității este despre sensibilizarea cu privire la importanța diversității și incluziunii la locul de muncă și în societățile noastre. Este despre reprezentarea și vizibilitatea unor grupuri diferite, în care perspective diferite sunt apreciate și integrate în mediul de lucru.

Luna Europeană a Diversității celebrează eforturile organizațiilor de a ajuta crearea de medii echitabile și incluzive în beneficiul tuturor. Inițiativa este parte a angajamentului Comisiei Europene pentru combaterea discriminării și promovarea locurilor de muncă diverse și incluzive.

Detalii

Eveniment la nivel înalt la Bruxelles în 2022

Comisia Europeană va organiza un eveniment la nivel înalt în domeniul diversității în 27-28 aprilie 2023, la care va participa comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, eveniment la care vor fi anunțați câștigătorii Premiului „Capitalele europene ale incluziunii și diversității” și se va deschide oficial Luna Europeană a Diversității 2023.

Acest eveniment va reuni orașe și regiuni, responsabili de elaborarea politicilor, manageri ai diversității, directori executivi ai semnatarilor cartei diversității, alte organizații și părți interesate.

Interacționați cu noi pe platformele de comunicare socială
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals

Înapoi sus