Hoppa över till innehåll

Vi skapar jämlika samhällen

EU:s initiativ för mångfald 2023

Jämlikhet och mångfald är högprioriterat för Europeiska kommissionen. För att bekämpa diskriminering och driva på för mer jämlika samhällen har kommissionen antagit en förutseende arbetsmetod, med målinriktade handlingsplaner och åtgärder.

Som en del av de fortlöpande insatserna med att leva upp till sitt åtagande att gynna mer inkluderande och rättvisa samhällen i Europa, ordnar kommissionen nu för andra gången prisutdelningen till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder. Det är ett nytt initiativ som kompletterar EU:s mångfaldsmånad, som hålls varje år och ökar kännedomen om mångfald och inkludering på arbetsplatserna och överallt i våra samhällen.

Prisutdelningen till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder

Jämlikhetsunionen / #DiversityCapitals

Genom prisutdelningen uppmärksammas det arbete som städer, kommuner eller regioner i Europa gör för att främja inkludering och skapa samhällen utan diskriminering.

Det är öppet för lokalområden att ansöka, och det är ett tillfälle att visa världen vad dessa ”inkluderingshuvudstäder” gör för att skapa mer mångsidiga och inkluderande utrymmen åt sina medborgare.

Läs mer

EU:s mångfaldsmånad

Med arbetsgivarna ombord / #EUDiversityMonth

EU:s mångfaldsmånad ökar kännedomen om mångfald och inkludering på arbetsplatserna och överallt i våra samhällen. Den handlar om att olika grupper ska få vara representerade och synliga, och att värdesätta olikartade perspektiv och integrera dem i arbetsmiljön.

EU:s mångfaldsmånad hyllar organisationers insatser för att bygga upp jämlika och inkluderande miljöer till förmån för alla. Detta initiativ ingår i Europeiska kommissionens åtagande att bekämpa diskriminering och främja mångsidiga och inkluderande arbetsplatser.

Läs mer

Högnivåevenemang i Bryssel 2023

Europeiska kommissionen kommer att hålla ett högnivåevenemang om mångfald den 27–28 april 2023 med kommissionären för jämlikhet, Helena Dalli. Där kommer vinnarna av priserna till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder att presenteras, och EU:s mångfaldsmånad 2023 kommer officiellt att öppnas.

Till detta evenemang kommer både städer och regioner, politiska beslutsfattare, mångfaldsansvariga, de högsta ledarna för företag som skrivit på mångfaldsstadgor, andra organisationer och intressenter.

Bli social ihop med oss
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals

Tillbaka till toppen